Mission: Impossible

Skal Mission: Impossible 8 til Bergen?


Bryggen, Fløyen og Ulriksbanen kan være aktuell som ramme for en kommende internasjonal storproduksjon.

En storfilm skal spilles inn i Norge høsten 2021 – og ifølge Bergens Tidende er det mye som tyder på at det er Mission: Impossible 8 – med Tom Cruise i front – det er snakk om.

"Truenorth Norway AS skriver i et brev til ordfører Marte Mjøs Persen at de siden tidlig 2020 har planlagt en større internasjonal filmproduksjon, med Bergen som det mest aktuelle innspillingsstedet", skriver avisen.

Det var dette selskapet som hadde ansvaret for å tilrettelegge de norske opptakene på de to siste Mission: Impossible-filmene, på Prekestolen og i Åndalsnes/Rauma.

De jobbet også med den kommende James Bond-filmen og Marvel-satsingen  Black Widow. Filminnspillingene muliggjøres blant annet ved hjelp av insentivordningen.

Nå er det Bryggen, Fløyen, Ulriksbanen og Nordnes som kan være mål for en ny storfilm.

– Her skal man bruke de ikoniske delene av Bergen. Det skal ikke skjules at det er Bergen i filmen, sier linjeprodusent Per Henry Borch i Truenorth Norway AS til BT.

Borch får ikke si så mye om prosjektet, men ifølge avisen er det altså mye tyder på at det er Mission: Impossible 8 det er snakk om. Borch sier videre:

– Man trenger politisk vilje for å få dette til så godt som mulig. Bergen by må stille opp, men vi skal ikke belaste kommunale tjenester. Slike produksjoner har egne støtteapparat.