Kinoreklame

Har du noe å markedsføre? Prøv kinoreklame, det er billigere enn du tror!

Vår leverandør av kinoreklame er Media Direct Norge (MDN).

For mer informasjon: www.mdn.no

Kontaktperson: Christoffer Sontum

Tlf 3220 5684/4515 0090